جانا بچشم دل خدا را جلوه گر بین

9 فروردین 1395 در 2:40ب.ظ

السلام علیک یا فاطمه الزهرا جانا بچشم دل خدا را جلوه گر بین توحید از سر تا بپا را جلوه گر بین نور امید انبیا را جلوه گر بین در قلب شب الضحی را جلوه …

سحر از خانه حبیب خدا

9 فروردین 1395 در 2:38ب.ظ

السلام علیک یا فاطمه الزهرا سحر از خانه حبیب خدا نور محبوبه خدا برخاست از تمام فرشتگان صلوات به جمالش جدا جدا برخاست

۰۰۵-ای زینت آسمان هستی

30 فروردین 1393 در 11:09ق.ظ

السلام علیک یا فاطمه الزهرا ای زینت آسمان هستی ای عمر جهان و جان هستی ای نوگل شرمگین عصمت ای رونق بوستان هستی

۰۰۴- توان واژه کجا و مدیح گفتن او

29 فروردین 1393 در 10:26ق.ظ

السلام علیک یا فاطمه الزهرا توان واژه کجا  و مدیح گفتن او قلم قناری گنگی ست در سرودن او کشاندنش به سحارّی شعر ممکن نیست کمیت معجزه لنگ است پیش توسن او

السلام علیک یا فاطمه الزهرا پرواز می دهیم که بال و پرت کنیم معراج می بریم که پیغمبرت کنیم دیگر بس است خلوت چله نشینی ات وقتش رسیده است مقرب ترت کنیم

۰۰۲-از آسمان طراوت باران نزول کرد

10 اردیبهشت 1392 در 7:41ق.ظ

السلام علیک یا فاطمه الزهرا از آسمان طراوت باران نزول کرد اسرار وحی خانه به قلب رسول کرد او روزه بود و سیب بهشتی حلول کرد آری خدا عبادت او را قبول کرد

السلام علیک یا فاطمه الزهرا دختر فکر بکر من، غنچه‌ لب چو واکند از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند طوطی طبع شوخ من گر که شکرشکن شود کام زمانه را پر از شکر …