السلام علیک یا حسن بن علی العسکری امشب همه جا موج زند نور ولایت افتاده به سرها همه دم شور ولایت گردیده سماوات و زمین طور ولایت از پرده در آمد مه مستور ولایت

السلام علیک یا حسن بن علی ایها العسکری ای ز چشم همگان ریخته اشک بصرت حسنی و چو حسن خون شده عمری جگرت همچو اجداد غریبت همۀ عمر غریب به جوانی شده مسموم چو جد …

السلام علیک حسن بن علی ایها العسکری بیا و سر بـه روی سینـه‌ام بگذار، مهدی‌جان شـرر زد بـر درونـم زهـر آتشبـار، مهــدی‌جان بیـا تــا سیــر بینــم وقـت رفتن، ماه رویت را که می‌باشد مرا این …

السلام علیک یا حسن بن علی ایها العسکری باز شد  بی پرده پیدا حسن حی ذوالمنن شد عیان در خانۀ چارم علی، دوّم حسن از کویر خاک می رویند یاس و ارغوان در ریاض قدس …

السلام علیک یا حسن بن علی ایها العسکری  میوزد طرفه نسیمی که دم روحانیست همه جا جلوه یار و همه جا نورانیست شب وجد و شب شادی شب مدحت خوانیست هشتمین روز همایون ربیع الثانیست

السلام علیک یا حسن ابن علی العسکری ای ز چشم همگان ریخته اشک بصرت حسنی و چو حسن خون شده عمری جگرت همچو اجداد غریبت همۀ عمر غریب به جوانی شده مسموم چو جد و …

السلام علیک یا حسن ابن علی العسکری  تسلیت ای حجّت ثانی عشر یاین الحسن زود بود از بهر تو داغ پدر یابن الحسن قلب بابت از شرار زهر دشمن آب شد سوخت جسم و جانش …

السلام علیک یا حسن بن علی العسکری از ازل آب و گلم گفت : که من کوثری ام فاطمی دین و حسینی ، حسنی ، حیدری ام همه ی دلخوشی ام ای گل زهرا  این …