۰۰۴-گرچه غمم به شدت مولا نمی شود

۲۹ مرداد ۱۳۹۳ در ۶:۴۵ق٫ظ

السلام علیک یا جعفربن محمد الصادق  گرچه غمم به شدت مولا نمی شود این ریسمان ز گردن من وا نمی شود پیری که هیچ غربت و حتی امامتم مانع برای کینۀ اعدا نمی شود

۰۰۳-آسوده شده ام خصم ستم کار مرا کشت

۲۹ مرداد ۱۳۹۳ در ۶:۴۲ق٫ظ

السلام علیک یا جعفربن محمد الصادق  آسوده شده ام خصم ستم کار مرا کشت یک بار مگوئید که صد بار مرا کشت گه روز مرا برد پیاده سوی مقتل گه تیغ کشید و به شب …

۰۰۲-عالم ز آه تیره تر از صبح محشر است

۹ شهریور ۱۳۹۲ در ۱۱:۴۲ق٫ظ

السلام علیک یا جعفربن محمد عالم ز آه تیره تر از صبح محشر است خون جگر به دیده ی آل پیمبر است شهر مدینه گشت عزا خانۀ وجود رخت سیاه بر تن زهرا و حیدر …

۰۰۱-چه ظلم‌ها که به اولاد مصطفی کردند

۹ شهریور ۱۳۹۲ در ۱۱:۳۸ق٫ظ

السلام علیک یا جعفربن محمد چه ظلم‌ها که به اولاد مصطفی کردند خدا گواست به آل علی جفا کردند گلوی تشنه بریدند از حسینش سر سر مقدس او را به نیزه‌ها کردند