امشب بـه جهان آمـده پیغمبر دیگر؟

29 فروردین 1395 در 11:19ق.ظ

السلام علیک یا محمدبن علی الجواد امشب بـه جهان آمـده پیغمبر دیگر؟ یا کعبه گرفته است به بر حیدر دیگر؟ یا از حسنین است عیـان منظر دیگر؟ دارد به سـرِ دست، رضـا کوثـر دیگر

دهم ماه رجب، عیدِ جواد، ابن رضاست

29 فروردین 1395 در 11:17ق.ظ

السلام علیک یا محمد بن علی الجواد دهم ماه رجب، عیدِ جواد، ابن رضاست عطر ریحانه ز ریحانه در امواج فضاست بـه رضا دسته گلی کرده خداونـد عطا که گلستان وجود از نفسش روح فزاست 

۰۰۳-امشب به شبستان ولایت قمر آمد

18 اردیبهشت 1393 در 7:50ق.ظ

السلام علیک یا جواد الائمه امشب به شبستان ولایت قمر آمد خورشید جمالات خدا جلوه‌گر آمد طوبـای تمنـای رضـا را ثمـر آمد در بیت رضا بـاز رضای دگـر آمد

۰۰۲-امشب شب عید است همه گل بفشانید

18 اردیبهشت 1393 در 7:48ق.ظ

السلام علیک یا جواد الائمه امشب شب عید است همه گل بفشانید خود را به در بیت ولایت برسانید از دست رضا عیدی خود را بستانید این بیت بخوانید بخوانید بخوانید

۰۰۱-کوبم در سرای جوادالائمه را

30 اردیبهشت 1392 در 5:10ق.ظ

السلام علیک یا جواد الائمه کوبم در سرای جواد الائمه را تا بشنوم صدای جواد الائمه را سر بر نگیرم از در دولت سرای او بس دیده ام سخای جواد الائمه را