شعر ولادت

6 مهر 1394 در 7:15ق.ظ

السلام علیک یا محمد بن علی الا ز خالق و خلقت سلام حضرت هادی الا ولای تو فیض مدام حضرت هادی الا کلام تو خیرالکلام حضرت هادی الا به دست تو دین را زمام حضرت …

شعر ولادت

6 مهر 1394 در 7:02ق.ظ

السلام علیک یا علی بن محمد بهشت اهل ولا را ثمر مبارک باد طلوع عید بزرگ دگر مبارک باد بر آسمان ولایت قمر مبارک باد محمد بن‌ علی را پسر مبارک باد خـدای عـزّوجـلّ را …

السلام علیک یا علی بن محمد ایها الهادی النقی خیزید و ببینید تجلای خدا را در بیت ولا مشعل انوار هدا را آن عبد خدا وجهۀ معبود نما را رخسار علی ابن جواد ابن رضا …