نوحه

6 تیر 1395 در 10:31ق.ظ

السلام علیک یا علی بن ابیطالب نوحه خوانی کند مسجدو محراب و منبر یارب افتاده روی زمین فاتح خیبر خون دل ریزد از فرق شکسته همه دیدند علی از پا نشسته یا علی یا علی …

السلام علیک یا علی بن ابیطالب ای نخل‌های کوفه! امام شما چه شد؟ آن اشک و شور و گریه و حال و دعا چه شد؟ محراب کوفه! سرخی دامان تو ز چیست؟ سجادۀ علی! علی …

السلام علیک یا علی بن ابیطالب نه فقط مسجدیان سر به گریبان تو اند نخل و چاه و شب و صحرا همه گریان تو اند دامنت با چه گنه سرخ شد از خون سرت ای …

السلام علیک یاامیرالمومنین الا ای تیرگی های شب ای خاموشی صحرا زمین ها آسمانها کهکشان ها گوش سر تا پا ببینید از دل بشکسته آوای که می آید که نزدیک است بنیاد فلک را بر …