شعر شهادت

28 مهر 1394 در 6:50ق.ظ

السلام علیک یا علی بن الحسین ( علی اصغر ع) ربـــاب می‌دهـد نــدا بـــای ذنـب قتلت حسیـن می‌زنــد صــدا بــای ذنب قتلت خضاب ماه پاره را کشتن شیرخواره را بــا گلــوی تشنــه چـــرا بـای ذنب …

شعر شهادت

28 مهر 1394 در 6:47ق.ظ

السلام علیک یا علی بن الحسین ( علی اصغر ع) ای از تلظّی‌های تو در چشم من دریا خجل  مادر خجل، خواهر خجل، دریا خجل، سقا خجل  در خون، خدا را دیده‌ای جان دادی و …

شعر شهادت

28 مهر 1394 در 6:45ق.ظ

السلام علیک یا علی بن الحسین (علی اصغر ع) ای داده خونِ حنجر تو آبرو به من گردیده با تبسم خود رو به رو به من با آن که گریه کردی و آبی ندادمت دادی …