شعر شهادت

16 شهریور 1394 در 9:29ق.ظ

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا فــراق پــارۀ تــن؛ میــوۀ دل  کشنده‌تـر بـود از زهــر قاتـل  پسر اشکش به صورت بود جاری  پـدر پـر می‌زنـد ماننـد بسمل  بنـال ای دل که باشـد داغ بابا …

شعر ولادت

7 شهریور 1394 در 9:13ق.ظ

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا کعبه ی اهل ولاست صحن و سرای رضا شهر خراسان بُوَد کرب و بلای رضا در صف محشر خدا مشتری اشک اوست هر که در اینجا کند گریه …

شعر ولادت

7 شهریور 1394 در 9:10ق.ظ

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا مرغ دلم پر زند بر سر کوی رضا دست نیازم بود باز به سوی رضا آرزویم این بود تا دم مردن شود چشم گنه کار من باز به …

شعر ولادت

7 شهریور 1394 در 8:14ق.ظ

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ای همه دل‌ها، حرمت یا رضا خلق خدا و کرمت یا رضا جنّ و بشر، حور و ملک می‌برند سجده به خاک حرمت یا رضا 

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا  کار تو، همه مهر و وفا بود، رضا جان پاداش تو، کی زهر جفا بود، رضا جان آن لحظه که پرپر زدی و آه کشیدی معصومۀ مظلومه، کجا …

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا  سزد جاری شود از دیده ام خون که در خون غرق گردد قصر مأمون چه رخ داده که مأمون ستمکار شرار فتنه اش ریزد ز رخسار

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا  دوباره مادر احمد پیامبر زاده و یا که بنت اسد حیدری دگر زاده و یا که فاطمه شبّیر یا شبر زاده یم وسیع ولایت مگر گهر زاده

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ای غریبی که ز جد و پدر خویش جدایی خفته در خاک خراسان، تو غریب الغربایی این رواق تو و صحن و حرمت همچو بهشت است روضه ات …