شعر شهادت

1 مهر 1394 در 5:13ق.ظ

السلام علیک یا مسلم بن عقیل به جای دسته گل، خون گلویم وقف دامانت تو ابراهیمی و من هم ذبیح عید قربانت میان خنده دشمن بیا از گریه آبم کن که همچون قطره اشکی، بگردم …

حضرت مسلم بن عقیل

1 مهر 1394 در 5:07ق.ظ

امام حسین علیه السلام برایشان از خداوند رحمت طلبید و گفت: «خدایا براى ما و پیروانمان منزلتى والا قرار بده و ما را در قرارگاه رحمت خویش جمع گردان، که تو بر هر چیز، توانایى!» …

۰۰۵-نوحه

3 آبان 1393 در 11:03ق.ظ

السلام علیک یا مسلم ابن عقیل کوفه میا ای عزیز دل زهرا       رحمی کن بر خواهرت زینب کبرا واویلا واویلا واویلا واویلا           واویلا واویلا واویلا واویلا      ببین چگونه نمودند مرا یاری       …

السلام علیک یا مسلم بن عقیل دوست دارم بارها از تن جدا گردد سر من تا شود تقدیم خاک پات، خون حنجر من دوست دارم عضو عضوم طعمه ی شمشیر گردد تا تو لبخندی زنی …

السلام علیک یا مسلم بن عقیل نقد جان برکف و شرمنده ببازار تواَم که بدین مایۀ ناچیز خریدار تواَم سنگ ها از همه سو بر من آزاده زدند به گناهی که در این شهر گرفتار …

السلام علیک یا مسلم بن عقیل لبم خشـک و دلـم کانـون آتـش، دیده دریایی سرِ بشکسته از سنگم به خون بخشیده زیبایی بیـا ای یـوسف زهـرا تـو مسلم را تماشا کن کـه سردادن بـه راه …

السلام علیک یا مسلم بن عقیل ز بام کوفه می کنم تو را نظاره یا حسین! تو هم مرا نظاره کن به یک اشاره یا حسین! سرو به خون نشسته ام، زائر دست بسته¬ام سلام …