السلام علیک یا اباعبدالله الحسین – ورود به کربلا محمل نگه دارید، یاران! یار، اینجاست بیت الحرام و کعبۀ دلدار اینجاست محمل نگه دارید و جان گیرید بر کف زیرا خدا را وعدۀ دیدار اینجاست

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین – ورود به کربلا کوه و سنگ و دشت این صحرا به چشمم آشناست دوستان محمل نگه دارید این جا کربلاست حاجیان کعبه وصلیم و این صحرای خون کعبه ما، …

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین – زمین کربلا من پاره‌ای از پیکر عرش خدایم مــن کعبــه اهـل ولایم، کربلایم خاکم ولی آغشته با خون حسینم تا صبح روز حشر، مدیون حسینم