شعر شهادت

۲۸ شهریور ۱۳۹۴ در ۶:۳۷ق٫ظ

السلام علیک یا محمدبن علی ای دومین محمد و ای پنجمین امام از خلق و از خدای تعالی تو را سلام چشم و چراغ فاطمه، خورشید هفت نور روح و روان احمد و فرزند چار …

شعر شهادت

۲۸ شهریور ۱۳۹۴ در ۶:۱۹ق٫ظ

السلام علیک یا محمد بن علی کسی که بود شکافندۀ تمام علوم هزار حیف که از زهر کینه شد مسموم سر تو باد سلامت ایا رسول الله وصِّی پنجم تو کشته شد ولی مظلوم گهی …

۰۰۲-سوغات ما از کربلا درد و محن بود

۲۰ مهر ۱۳۹۲ در ۶:۵۳ق٫ظ

السلام علیک یا محمدبن علی ایها الباقر سوغات ما از کربلا درد و محن بود پژمردگیّ لاله های در چمن بود من تشنگی در خیمه را احساس کردم یاد از دو دست خونی عباس کردم

۰۰۱-سلام ما به بقیع و بقاع ویرانش

۲۰ مهر ۱۳۹۲ در ۶:۵۱ق٫ظ

السلام علیک یا محمدبن علی سلام ما به بقیع و بقاع ویرانش برآن حریم که باشد ملک نگهبانش سلام ما به بقیع آن تجسم غربت گواه بر سخنم تربت امامانش