السلام علیک یا علی بن محمد الهادی یا رب از زهر جفا سوخت زپا تا به سرم شعله با ناله برآید همه دم از جگرم جز تو ای خالق دادار کسی نیست گواه که چه …

شعر ولادت

6 مهر 1394 در 7:15ق.ظ

السلام علیک یا محمد بن علی الا ز خالق و خلقت سلام حضرت هادی الا ولای تو فیض مدام حضرت هادی الا کلام تو خیرالکلام حضرت هادی الا به دست تو دین را زمام حضرت …

شعر ولادت

6 مهر 1394 در 7:02ق.ظ

السلام علیک یا علی بن محمد بهشت اهل ولا را ثمر مبارک باد طلوع عید بزرگ دگر مبارک باد بر آسمان ولایت قمر مبارک باد محمد بن‌ علی را پسر مبارک باد خـدای عـزّوجـلّ را …

السلام علیک یا علی بن محمد الهادی  از ذات ذوالجلال و خلایق به صبح و شام ای تـا ابـد چـراغ هدایت تو را سـلام ابن‌الرضــای دوم زهـرا! دهـم امـام! حـق را تمـام مظهـری و مظهر …

السلام علیک یا علی بن محمد الهادی  ای در سپهر مجد و شرف ، رویت آفتاب در بزم ما بتاب و، رخ از دوستان متاب از پا فتاده ایم، ز رحمت تو دست گیر ما …

۰۰۳-آن دشمنی که بر جگرم نقش غم کشید

12 اردیبهشت 1393 در 5:59ق.ظ

السلام علیک یا علی بن محمد الهادی آن دشمنی که بر جگرم نقش غم کشید جان از تنم به حربۀ زهرِ ستم کشید ابنُ الرضایم و زرضا(ع) ارث برده ام زهرجفا مرا به همان پیچ …

۰۰۲-ای نجل جواد، ابن رضا، حضرت هادی

12 اردیبهشت 1393 در 5:56ق.ظ

السلام علیک یا علی بن محمد الهادی ای نجل جواد، ابن رضا، حضرت هادی بگرفته حسن بر تو عزا حضرت هادی یک عمر ستم دیـده ز جور «متوکل» در آینۀ صبح و مسا حضرت هـادی

السلام علیک یا علی بن محمد ایها الهادی النقی خیزید و ببینید تجلای خدا را در بیت ولا مشعل انوار هدا را آن عبد خدا وجهۀ معبود نما را رخسار علی ابن جواد ابن رضا …