۰۰۳- سرود

12 خرداد 1393 در 4:13ق.ظ

السلام علیک یا زین العابدین (به سبک ﺭﺏ ﺻﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ) اﺯ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺳﺮ زده ﺁﻳﻴﻨﻪ ی اﻧﻮاﺭ داﻭﺭ ﺯاﺩﻩ ی اﺻﻼﺏ ﺷﺎﻣﺨﻪ و اﺭﺣﺎﻡ ﻣﻂﻬﺮ ﺩﺭﻭﺩ ﻛﻌﺒﻪ ﺑﺮ ، ﻋﺒﺎﺩ الصالحین ﺳﻼﻡ ﺳﺠﺪﻩ ﺑﺮ …

السلام علیک یا زین العابدین رب صل علی محمد،محمدوآل محمد علی  ابن الحسین ازمدینه سرزده آئینه انوارداور زاده اصلاب شامِخه واَرحام مطهر

السلام علیک یا زین العابدین امشب شب شادی ، شادی آفرین است امشب جهان را جلوه حق الیقین است امشب بهشت آسمانی ها زمین است امشب شب میلاد زین العابدین است