۰۰۶-نوحه

6 آبان 1393 در 11:16ق.ظ

السلام علیک یا حسن ابن علی شهر یثرب را غبار غم گرفته        فاطمه بهر حسن ماتم گرفته ای حسن جان ای حسن جان ای حسن جان آسمان خون گریه کن برآل طاها         شد حسن پاره …

السلام علیک یا حسن ابن علی ای کرم، خاک قدم‌هـای گدای در تو ای فـدای نظر حسن خـدامنظـر تـو چشم ارباب کرم مانده به دست کرمت آبـرو یافتـه خورشیـد ز گـرد حرمت

السلام علیک یا حسن ابن علی خندۀ ختم رسل، می‌شکفد از لب تو روح عیسی به فلک، پر زند از «یارب» تو چشم خورشید بوَد، فرشِ رهِ مکوکبِ تو جان عالم به فدای تو و …

السلام علیک یا حسن بن علی من جگر پاره زهرایم و پاره جگرم همه را یارم و خود از همه مظلوم‌ترم خانـه‌ام قتلگـه و یـار ستمگر قاتل سوخته از شرر زهر، ز پا تا به …

السلام علیک یا حسن ابن علی اشک از دیده ی هر انجمن آید بیرون یا شرار از دل هر مرد و زن آید بیرون از دل ماهی دریا و ملائک به سما همه جا زمزمه …

السلام علیک یا حسن بن علی طشت پر خون جگر دیدن مرا باور نبود دست گلچین بشکند این قدر گل پرپر نبود کی گمان می کردم از داغت بسوزد جان من روبرو گشتن به این …