۰۰۸-من که چون شمع سحر در اشک ماوا می کنم

۱۳ فروردین ۱۳۹۳ در ۵:۲۳ق٫ظ

السلام علیک یا فاطمه الزهرا من که چون شمع سحر در اشک ماوا می کنم سر به زانو دارم و با خویش نجوا می کنم مانده ام تنها و بر کارم گره افتاده است من …

۰۰۷-رخ مپوشان ز من و فرصت دیدارمگیر

۲۱ اسفند ۱۳۹۲ در ۱۱:۱۰ق٫ظ

السلام علیک یا فاطمه الزهرا رخ مپوشان ز من و فرصت دیدارمگیر ماه رخسار علی! دست به رخسار مگیر تو بر این سوخته گلزار، صفا می بخشی همه ی عشق و صفا را تو ز …

السلام علیک یا فاطمه الزهرا به زحمت  می گشاید چشم خود را یار بیمارم به بخت خفته ی من اشک ریزد چشم بیمارم میان خانه ی آتش زده پیوسته خاموشم گهی زانو به بر بگرفته  …

۰۰۵- نوحه

۲۲ فروردین ۱۳۹۲ در ۵:۰۷ق٫ظ

السلام علیک یا فاطمه الزهرا (( نوحه اول )) می رسد از فاطمه صوت حزینی برس به فریاد من فضه خزینی واویلا(۴)

۰۰۴-ای به داغ لاله، تسکین! فاطمه!

۲۱ فروردین ۱۳۹۲ در ۴:۵۸ق٫ظ

السلام علیک یا فاطمه الزهرا ای به داغ لاله، تسکین! فاطمه!  یاسِ باغستانِ یاسین! فاطمه! هیچ گل را رنگ و بویی بی‌ تو نیست  در دل من، آرزویی بی تو نیست نرگس بیمار خود، بیدار …

۰۰۳-دیگر امشب به مدینه خبر از فاطمه نیست

۱۲ فروردین ۱۳۹۲ در ۸:۳۷ق٫ظ

السلام علیک یا فاطمه الزهرا دیگر امشب به مدینه خبر از فاطمه نیست جز حریق حرمی در نظر از فاطمه نیست شهر در خواب فرو رفته ز خود می پرسد مگر این گریه‌ی بیدارگر از …

۰۰۲-تا سرشک غمت از چشم من آید بیرون

۳ فروردین ۱۳۹۲ در ۲:۴۹ق٫ظ

السلام علیک یا فاطمه الزهرا تا سرشک غمت از چشم من آید بیرون  لاله، خونین‌جگر از این چمن آید بیرون روزها، شام غریبان شده و می‌بینم  ماه، شب‌ها به تسلّای من آید بیرون بس که …

السلام علیک یا فاطمه الزهرا حلقه‌ی انگشتر دین را نگین افتاده بود آیه‌ی تطهیر بر روی زمین افتاده بود از در بیت الولا می‌رفت آتش بر فلک پشت آن در، هستی هست‌آفرین افتاده بود روح …