سحر از خانه حبیب خدا

۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۲:۳۸ب٫ظ

السلام علیک یا فاطمه الزهرا سحر از خانه حبیب خدا نور محبوبه خدا برخاست از تمام فرشتگان صلوات به جمالش جدا جدا برخاست

ای بحر کمال گوهر آوردی

۲۴ بهمن ۱۳۹۴ در ۱۲:۳۱ب٫ظ

السلام علیک یا زینب کبری ای بحر کمال گوهر آوردی ای کوثر وحی کوثر آوردی ای نخل امید نوبر آوردی ای ماه خجسته اختر آوردی 

امشب همه جا موج زند نور ولایت

۲۸ دی ۱۳۹۴ در ۱۰:۰۴ق٫ظ

السلام علیک یا حسن بن علی العسکری امشب همه جا موج زند نور ولایت افتاده به سرها همه دم شور ولایت گردیده سماوات و زمین طور ولایت از پرده در آمد مه مستور ولایت

السلام یا جعفربن محمد الصادق فروزان از دو مشرق در سحرگاهان دو ماه آمد دوخورشید جهان افروز ، در دو صبحگاه آمد دو موسی از دو دریا ، یا دو یوسف از دو چاه آمد …

در ارض و سما جلوۀ توحید، مبارک

۸ دی ۱۳۹۴ در ۱۰:۳۲ق٫ظ

السلام علیک یا رسول الله در ارض و سما جلوۀ توحید، مبارک  ای اهـل ولا اهل ولا، عیـد، مبارک!  بــا چـرخ بگـویید فـرو ریـز ستاره  با مـاه بگوییـد که خورشید مبارک

السلام علیک یا رسول الله زیک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرا که رخت نور پوشاندند بر تن آسمان ها را دو مرآت جمال حق دو دریای کمال حق دو نور لایزال حق دو …

ای ز چشم همگان ریخته اشک بصرت

۲۹ آذر ۱۳۹۴ در ۱۰:۲۹ق٫ظ

السلام علیک یا حسن بن علی ایها العسکری ای ز چشم همگان ریخته اشک بصرت حسنی و چو حسن خون شده عمری جگرت همچو اجداد غریبت همۀ عمر غریب به جوانی شده مسموم چو جد …

السلام علیک حسن بن علی ایها العسکری بیا و سر بـه روی سینـه‌ام بگذار، مهدی‌جان شـرر زد بـر درونـم زهـر آتشبـار، مهــدی‌جان بیـا تــا سیــر بینــم وقـت رفتن، ماه رویت را که می‌باشد مرا این …