السلام علیک یا جعفر بن محمد ای صداقت تا قیامت بنده ای از بندگانت ای کرامت سائلی از سائلان آستانت ای علوم انبیا و اولیا زیر زبانت ای اساتید جهان پیوسته مرهون بیانت

۰۰۳-سرود

۲۸ دی ۱۳۹۲ در ۷:۰۴ق٫ظ

سرود ولادت حضرت رسول اکرم مژده که احمد آمد   —  رسول امجد آمد ز مکه ی معظمه بوی محمد آمد صل علی محمد – صلوات بر محمد ***

السلام علیک یا رسول الله ای اهل جهان گوش به فرمان محمّد این پنج کتب آمـده در شـأن محمّد خواهید که در دامـن بیگانـه نیفتید آرید همـه دسـت بـه دامـان محمّد

السلام علیک یا رسول الله تو نازنین دو عالم فرشته یا بشری ستاره ای به زمین، آفتاب یا قمری به خوبی همه خوبان روزگار قسم که هر چه خوب کنم وصف تو، تو خوب تری

السلام علیک یا صاحب الزمان کویر تشنه شده قلبم، ای سحاب، بیا تمام زندگیم بی تو شد سراب، بیا هزار جمعه گذشت و نقاب نگشودی به جان فاطمه این جمعه بی نقاب بیا

السلام علیک یا حسن بن علی ایها العسکری دوستان بر من و سوز جگرم گریه کنید به شرار دل و اشک بصرم گریه کنید من جوان بودم و در سن شبابم کشتند بر دل سوخته …

۰۰۱-سوخت از زهر ز پا تا به سرم

۱۹ دی ۱۳۹۲ در ۹:۰۱ق٫ظ

السلام علیک یا حسن بن علی ایها العسکری سوخت از زهر ز پا تا به سرم آب گردیده خدایا، جگرم پسرم مهدی موعود کجاست؟ تا ببیند که چه آمد بسرم

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ای غریبی که ز جد و پدر خویش جدایی خفته در خاک خراسان، تو غریب الغربایی این رواق تو و صحن و حرمت همچو بهشت است روضه ات …