السلام علیک یا زینب کبری زینت آغوش زهرا دخت حیدر زینب است گوشوار عرش را فرخنده خواهر زینب است عصمت و شرم و حیا و صبر و تسکین و وقار این همه اوصاف، اَلْحق جلوه‏گر …

السلام علیک یا زینب کبری ماجرای کربلا شرح بلای زینب است  عصر عاشورا شروع کربلای زینب است شرح صدرش در نمی آید به فهم اهل دل  صبر زینب آیت صبر خدای زینب است

السلام علیک یا زینب کبری صوت قرآن تو صبرم را ربود از دل،حسین زآن سبب سر را زدم بر چوبه محمل،حسین من ز طفلی بر سر دوش نبی دیدم تو را از چه بگرفتی کنون …

۰۰۳-ای بتول علی نما زینب

24 اردیبهشت 1393 در 9:42ق.ظ

السلام علیک یا زینب کبری ای بتول علی نما زینب دومین عصمت خدا زینب جامع افتخار آل الله مرکز اقتدار ها زینب

۰۰۲-دوستان شرح گرفتاری من گوش کنید

24 اردیبهشت 1393 در 9:41ق.ظ

السلام علیک یا زینب کبری دوستان شرح گرفتاری من گوش کنید قصه ی عشق و وفاداری من گوش کنید در ره دین خدا یاری من گوش کنید داستان غم و غمخواری من گوش کنید

السلام علیک یا زینب الکبری ای یک جهان برادر ، وی نور هر دو دیده چون حال زار خواهر چشم فلک ندیده بی محمل و عماری ، بی آشنا و یاری سرگرد هر دیاری ، …