السلام علیک یا علی بن محمد الهادی یا رب از زهر جفا سوخت زپا تا به سرم شعله با ناله برآید همه دم از جگرم جز تو ای خالق دادار کسی نیست گواه که چه …

السلام علیک یا علی بن محمد الهادی  از ذات ذوالجلال و خلایق به صبح و شام ای تـا ابـد چـراغ هدایت تو را سـلام ابن‌الرضــای دوم زهـرا! دهـم امـام! حـق را تمـام مظهـری و مظهر …

السلام علیک یا علی بن محمد الهادی  ای در سپهر مجد و شرف ، رویت آفتاب در بزم ما بتاب و، رخ از دوستان متاب از پا فتاده ایم، ز رحمت تو دست گیر ما …

۰۰۳-آن دشمنی که بر جگرم نقش غم کشید

12 اردیبهشت 1393 در 5:59ق.ظ

السلام علیک یا علی بن محمد الهادی آن دشمنی که بر جگرم نقش غم کشید جان از تنم به حربۀ زهرِ ستم کشید ابنُ الرضایم و زرضا(ع) ارث برده ام زهرجفا مرا به همان پیچ …

۰۰۲-ای نجل جواد، ابن رضا، حضرت هادی

12 اردیبهشت 1393 در 5:56ق.ظ

السلام علیک یا علی بن محمد الهادی ای نجل جواد، ابن رضا، حضرت هادی بگرفته حسن بر تو عزا حضرت هادی یک عمر ستم دیـده ز جور «متوکل» در آینۀ صبح و مسا حضرت هـادی

السلام علیک یا علی محمد ایها الهادی النقی سامرا ، امشب مدینه می شود گریان  تو آسمانها  اشک می بارند  بر  دامان  تو شمع روشن می کند چشم ستاره تا سحر باگلاب  اشک می شوید …