شعر شهادت

28 شهریور 1394 در 6:37ق.ظ

السلام علیک یا محمدبن علی ای دومین محمد و ای پنجمین امام از خلق و از خدای تعالی تو را سلام چشم و چراغ فاطمه، خورشید هفت نور روح و روان احمد و فرزند چار …

شعر شهادت

28 شهریور 1394 در 6:19ق.ظ

السلام علیک یا محمد بن علی کسی که بود شکافندۀ تمام علوم هزار حیف که از زهر کینه شد مسموم سر تو باد سلامت ایا رسول الله وصِّی پنجم تو کشته شد ولی مظلوم گهی …

السلام علیک یا محمدبن علی ایها الباقر سوغات ما از کربلا درد و محن بود پژمردگیّ لاله های در چمن بود من تشنگی در خیمه را احساس کردم یاد از دو دست خونی عباس کردم

السلام علیک یا محمدبن علی سلام ما به بقیع و بقاع ویرانش برآن حریم که باشد ملک نگهبانش سلام ما به بقیع آن تجسم غربت گواه بر سخنم تربت امامانش