تصاویرمحرم٩۴

30 مهر 1394 در 10:09ق.ظ

تصاویرمحرم٩۴ به روزرسانی شد٨/١۵

تصاویرماه مبارک رمضان ،مسجد الشهدا دریافت صوت مراسم بامراجعه به سایت مسجدالشهداامکان پذیرمی باشد

تصاویرشب نیمه شعبان

14 خرداد 1394 در 9:53ق.ظ

تصاویرشب نیمه شعبان هیئت محبان العباس ومسجدالشهدا

تصاویرشب ولادت امام سجادعلیه السلام خرداد٩۴

تصاویرشب لیله الرغائب مسجدالشهدا

4 اردیبهشت 1394 در 8:26ب.ظ

مراسم معنوی دعای کمیل طبق سنوات ازساعت١٢برگزارشد امابه دلیل مصادف شدن باماه پرفضیلت رجب وشب لیله الرغائب حال وهوای دیگری حکم فرمابود تصاویرجلسه:

تصاویردعای کمیل ۹بهمن ۹۳

11 بهمن 1393 در 8:13ق.ظ

دعای کمیل طیق سنوات ازساعت ۲۳درمسجد شهدابانوای گرم حاج ماشاالله عابدی خوانده شد درادامه تصاویراین مراسم رامی بینید